Norge
Languages

Languages

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.20

samtale_770x367.png

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.12.20:

capture.png

 

Prosentsatsene i forutsetningene er noe justert fra forrige oppdatering 31.08.2020.

Sammenlignet med 31.12.2019 er diskonteringsrenten redusert fra 2,3% til 1,7%, noe som kan medføre en høyere pensjonsforpliktelse 31.12.2020 sammenlignet med 31.12.2019.

Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretakets egne vurderinger må hensyntas ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen.

Les hele veiledningen her.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss