Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger pr. 31.12.22

oppdatert veiledning or pensjonsforutsetninger pr. 31.12.22

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.12.22:

ÅPNE BILDE AV TABELl her , ELLER BRUK SCROLLER I TABELL UNDER.

Veiledende forutsetninger

31.12.2022

30.09.2022

31.12.2021

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

3,0 %

3,2 %

1,9 %

Diskonteringsrente statsobligasjoner

2,4 %

2,7%

1,6%

Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)

Ca. 4,7 %

Ca. 4,9 %

Ca. 3,1 %

Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl. karrieretillegg

Ca. 3,5 %

Ca. 3,75 %

Ca. 2,75 %

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

Ca. 3,25 %

Ca. 3,5 %

Ca. 2,5 %

Pensjonsregulering (min./max.) for ordninger etter foretakspensjonsloven

Ca. 1,5 % /

3,25 %

Ca. 1,7 % /

3,5 %

Ca. 0,0 % /

2,5 %

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

Ca. 2,6 %

Ca. 2,75 %

Ca. 1,75 %

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

Ca. 3,25 %

Ca. 3,5 %

Ca. 2,5 %

Forventet inflasjon

Ca. 2,0 %

Ca. 2,0 %

Ca. 1,75 %

Prosentsatsene i forutsetningene er noe redusert siden forrige oppdatering 30.09.2022, men betydelig oppjustert fra 31.12.2021.  Foretak som har innhentet aktuarberegning basert på forutsetningene per 30.09.2022 må vurdere om det er behov for å innhente en oppdatert aktuarberegning basert på forutsetningene per 31.12.2022.

Det er stor usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av forutsetningene.

Diskonteringsrenten har økt fra 1,9% til 3,0% for foretaksobligasjoner og fra 1,6% til 2,4% for statsobligasjoner, noe som isolert sett medfører en lavere pensjonsforpliktelse 31.12.2022 sammenlignet med 31.12.2021. På den annen side vil en økning i andre forutsetninger, som f.eks. lønnsvekst og pensjonsregulering, gi motsatt effekt.

Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretaket må gjøre egne vurderinger ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen. Det kan være behov for å avvike fra forutsetningene med bakgrunn i forhold i foretaket eller forhold i den enkelte pensjonsordning.

De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning.

Les hele veiledningen her.

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss