Norge
Languages

Languages

Oppdaterte pensjonsforutsetninger

samtale_4_770x367.png

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2020. Endringer i fastsettelse av risikopremie medfører at forventet avkastning er betydelig redusert sammenlignet med forutsetningene pr 31.12.2019. Diskonteringsrentene er også redusert fra 31.12.2019.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2020

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2020:

  

 Veiledende forutsetninger 

31.8.2020

31.3.2020

31.12.2019

 Diskonteringsrente   foretaksobligasjoner (OMF) 1,5 % 1,7 % 2,3 %
 Diskonteringsrente   statsobligasjoner 1,0 % 1,1 % 1,7 %
 Forventet avkastning ved   plassering i livselskap (NRS 6) ca. 2,4 %   ca. 3,8 %
 Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl.   karrieretillegg ca. 2,0 %   ca. 2,25 %
 Regulering av pensjoner under   opptjening i folketrygden ca. 1,75 %   ca. 2,0 %
 Pensjonsregulering (min./max.)   for ordninger etter   foretakspensjonsloven

ca. 0,0 %

/1,75 %

 

ca. 0,5 %

/2,0 %

 Pensjonsregulering i offentlige   ordninger ca. 1,0 %   ca. 1,25 %
 Regulering av oppsatte   rettigheter i   offentlige/offentliglike ordninger ca. 1,75 %   ca. 2,0 %
 Forventet inflasjon ca. 1,5 %   ca. 1,5 %

 

Det er foretatt endringer i hvilke data som benyttes for å fastsette risikopremien (meravkastning utover risikofri rente) som reduserer forventet avkastning betydelig. Diskonteringsrentene er redusert fra veiledningene pr 31.03.2020 og 31.12.2019 og reduksjonen kan forventes å gi en høyere pensjonsforpliktelse.  

Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretakets egne vurderinger må hensyntas ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen.

For å lese hele veiledningen, se her.

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss