"Overrasket over kuttet i selskapsskatten." Finansavisen 9.10.18

finansavisen_9.10.18.png

Flere av Norges skattetungvektere er overrasket over kuttet i selskapsskatten, som de mener går lengre enn det Stortingets skatteforlik i 2016 indikerte. 

Morten Hereng Christophersen, partner og advokat i RSM Advokatfirma, kommenterer i Finansavisen 9.10.2018


– Ja, det er overraskende. Selv om Scheel-utvalget anbefalte en sats på 20 prosent trodde jeg politikerne var enige om å stoppe på 23 prosent, sier advokat Hans Olav Hemnes i Ræder.

Også Einar Bakko i Selmer lar seg overraske over at Regjeringen går lengre i å redusere selskapsskatten enn Stortingets skatteforlik fra 2016.

– Reduksjonen i skattesatsen er noe overraskende, men med en regjering som ikke nødvendigvis har flertallsstøtte i Stortinget gjenstår det å se om forslaget får flertall. Sannsynligheten er imidlertid stor, særlig fordi totalen gir omfordelingsvirkninger og bare liten skattelette for høyinntektsgruppene, sier Bakko.

Ikke dårlig
Overraskende betyr imidlertid ikke at den norske skatteadvokatstanden mener at forslaget er dårlig.

– Hvis vi hadde beholdt 28 prosent selskapsskatt, slik vi hadde for inntil få år siden, ville vi vært såpass i utakt med de fleste vestlige land at det utvilsomt ville redusert interessen for å investere i Norge både hos norske og utenlandske kapitaleiere. I sum er derfor de skattesatsreduksjoner som er gjort de siste årene svært viktige i konkurransen om internasjonal kapital og lokalisering av virksomhet, sier 
Ernst Ravnaas i Sands.

Advokat Morten Christophersen i RSM mener at reduksjonen til 22 prosent både er i tråd med anbefalingen fra Scheel-utvalget og det regjeringen har signalisert som sitt langsiktige mål.

– Det kan sikkert være riktig at en ytterligere reduksjon av selskapsskatten har beskjeden effekt for investeringsnivået, men lavere selskapsskatt er likevel viktig for at det skal være attraktivt å etablere virksomhet i Norge kontra sammenlignbare land med tilnærmet like rammevilkår og lavere skattenivå, sier han.

 

Les artikkel fra Finansaviseni pdf: finansavisen_9.oktober_statsbudsjettet_kommentar_mhc.pdf

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss