Pensjonsforutsetninger

Pensjonsforutsetninger
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.12.21.

Åpne bilde av tabell her, eller bruk scroller i tabell.

Veiledende forutsetninger

31.12.21

31.8.21

31.12.20

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

1,9 %

1,5 %

1,7 %

Diskonteringsrente statsobligasjoner

1,6 %

1,1 %

1,2 %

Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)

Ca. 3,1 %

Ca. 2,9 %

Ca. 2,7 %

Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl. karrieretillegg

Ca. 2,75 %

Ca. 2,5 %

Ca. 2,25 %

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

Ca. 2,5 %

Ca. 2,25 %

Ca. 2,0 %

Pensjonsregulering (min./max.) for ordninger etter foretakspensjonsloven

Ca. 0,0 % /

2,5 %

Ca. 0,0 % /

2,25 %

Ca. 0,0 % /

2,0 %

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

Ca. 1,75 %

Ca. 1,5 %

Ca. 1,25 %

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

Ca. 2,5 %

Ca. 2,25 %

Ca. 2,0 %

Forventet inflasjon

Ca. 1,75 %

Ca. 1,5 %

Ca. 1,5 %

 

 

Prosentsatsene i forutsetningene er oppjustert fra forrige oppdatering 31.08.2021.

Diskonteringsrenten har økt fra 1,7 % til 1,9 % for foretaksobligasjoner og fra 1,2 % til 1,6 % for statsobligasjoner, noe som isolert sett medfører en lavere pensjonsforpliktelse 31.12.2021 sammenlignet med 31.12.2020. På den annen side vil økt lønnsvekst og pensjonsregulering gi motsatt effekt.

Vi minner om at disse forutsetningene er et utgangspunkt og at foretakets egne vurderinger må hensyntas ved fastsettelse av de forutsetninger som benyttes i foretakets beregninger av pensjonsforpliktelsen.

Les hele veiledningen her.

 


Meld deg på vårt nyhetsbrev her: 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss