kai_bat_hav_utsnitt.png

I desember 2017 kunngjorde Finansdepartementet at rederiskatteordningen var godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10 års periode fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027, se nærmere omtale i RSM Nyhetsbrev 21 | 2018. Godkjennelsen innebar at gjeldene regelverk kunne videreføres med noen unntak som i hovedsak gjelder bareboat-leie. Nå har Finansdepartementet kommet med forslag til lov- og forskriftsendringer for de justeringene i rederiskatteordningen som ble godkjent av ESA. Hovedtrekkene i lovforslaget er i samsvar med godkjennelsen som det ble varslet om i desember:
 

 • For tradisjonell shipping (internasjonal transport), kan bareboat-utleie maksimalt utgjøre 40 % av total tonnasje i konsernet.
   
 • Bareboat-kontraktene kan ikke være finansielle, dvs. at det er sannsynlig at innleier eller en tredjepart vil overta fartøyet på andre vilkår enn markedsvilkår i løpet av eller etter utløpet av leieperioden. Det betyr at kun operasjonell bareboat-charter er tillatt.
   
 • Virksomheter med offshore-fartøyer, inkludert hjelpefartøy og vindmøllefartøy, kan velge en alternativ begrensningsregel for bareboat-utleie, slik at maksimalt 50 prosent av tonnasjen kan leies ut på bareboat-vilkår, samt at leieperioden kan være maksimalt 5 år (+ 3 års forlengelse), og at strategisk ledelse må skje fra EØS-området. Intern bareboat-utleie er tillatt uten begrensninger.
   
 • Innleie på time charter- og voyage charter-vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land begrenses til 90 prosent av total tonnasje i konsernet.
   
 • Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri (lektere) skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver. Videre må slike fartøyer være EØS-registrerte og ha en bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn.

Begrensningene for utleie og innleie skal som hovedregel ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter, men likevel slik at kontrakter som har mer enn 5 gjenværende år for offshore-fartøy og 8 gjenværende år for andre fartøyer, ikke omfattes av overgangsregelen. For å hindre uønskede tilpasninger, vil en se bort fra endringer av eksisterende kontrakter som er gjort i perioden mellom 15. november og 31. desember 2017.

Endringene skal gjelde for inntektsåret 2018, men det er gitt overgangsregler frem til 1. november 2018. Overgangsreglene innebærer at rederiene gis frist frem til 1. november 2018 for å tilpasse seg de nye kravene for bareboat‑utleie og kravene om EØS-registrering og bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn for fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri. Dette innebærer at all inntekt fra bareboat-utleie innenfor rederiskatteordningen i overgangsperioden blir skattefri.

 


 

Vår bransjekunnskap - din merverdi

Om vi betjener offentlige organisasjoner, eierstyrte virksomheter, privatpersoner eller børsnoterte selskaper med utenlandske prosesser, er vårt mål å hjelpe våre kunder med å oppnå sine ambisjoner. Les mer om hva vår Bransjegruppe Shipping kan bistå med. Har du spørsmål, er du selvsagt velkommen til å kontakte partner og leder i bransjegruppen direkte.