I statsbudsjettet 2024 foreslår regjeringen at den høyere satsen for avskrivning av elektrisk drevne varebiler på 30 prosent avvikles. Dette fører til at elvarebiler vil følge den alminnelige avskrivningen med en sats på 24 prosent i saldogruppe c fra 2024.

Forslaget innebærer da at den rødgrønne regjeringen opphever skatteloven § 14-43 fjerde ledd – et miljøskatteincentiv innført i 2017 av en borgerlig regjering.

Den forhøyde satsen ble innført i 2017 for å stimulere til anskaffelse av elektrisk drevne varebiler. I forslaget fremheves det at støttetiltaket ikke lenger samsvarer med det økonomiske verdifallet til denne gruppen. Det er etter regjeringens synspunkt ikke lenger behov for denne støtten, og det antas at elvarebiler er konkurransedyktige uten støttetiltaket.

Den reelle reduksjonen i avskrivningssats for elvarebiler vil føre til en tidsmessig forskyvning av fradraget, dvs. at fradrag for slit og elde gjennomføres langsommere, noe som fremskynder skattebetalinger. At skatten fremskyndes vil etter regjeringens beregninger føre til en reell skatteskjerpelse på 4 mill. kroner.

Ikrafttredelse

Etter forslaget vil endringen hvis vedtatt tre i kraft fra og med inntektsåret 2024. RSM Advokatene savner et større fokus på grønne skatteincentiver fra den rødgrønne regjeringen, både i forhold til kjøretøy og investeringer i eiendom.
 

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.