Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

RSM - Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret
Mange ønsker å gjennomføre fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger med virkning i inneværende år. Dette krever 6 ukers kreditorfrist, og for å være sikker på å få registrert gjennomføringen før årsskiftet har Foretaksregisteret satt som frist at beslutningsmeldinger må være sendt til behandling innen 11. oktober.

Frist for meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist

Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. For disse må det sendes to meldinger: Først en beslutningsmelding, og når kreditorperioden på 6 uker utløper, sendes melding om gjennomføring.

For meldinger sendt via Altinn er fristen for beslutningsmeldingen i år satt til 11. oktober 2021.

Frist for gjennomføringsmeldinger og meldinger uten kreditorfrist

Fristen til Foretaksregisteret for gjennomføringsmeldinger, og andre meldinger uten kreditorfrist (som melding om kapitalforhøyelse), er 6. desember 2021, men det kan være lurt å være tidligere ute.

Frist for meldinger som sendes på papir

Der registermeldingene må sendes på papirskjema per post må man være tidligere ute. Fristene for beslutningsmelding og gjennomføringsmelding til Foretaksregisteret som sendes inn på papir er hhv. 1. oktober 2021 og 30. november 2021.

Gjennomføringsmeldinger som behandles helt elektronisk

Foretaksregisteret saksbehandler en del gjennomføringsmeldinger helt elektronisk, noe som innebærer betydelig kortere saksbehandlingstid for slike meldinger. Dette gjelder:

  • Endring av regnskapsfører, daglig leder, forretningsfører og kontaktperson
  • Revisors fratreden
  • Fratreden for medlemmer av styret
  • Endring av signatur, prokura, forretningsadresse, postadresse, e-post adresse, hjemmeside, telefon, ansatte og målform
  • Sletting av enkeltpersonforetak
  • Gjennomføring av forenklet mor/datter fusjon
  • Gjennomføring av søsterfusjon (selskap eid av samme eier)

Optimalisering av selskapsstruktur

Over tid har selskapsstrukturer, særlig i konsern, en tendens til å bli uoversiktlige. Det kan derfor være nyttig å rydde opp i selskapsstrukturer for å slette tomme eller unødvendige selskaper. Slik kan man spare unødvendige ekstrakostnader til administrasjon, regnskap og revisjon, og/eller optimalisere strukturen med hensyn til skatt og merverdiavgift, finansiering og likviditet, risikofordeling, osv.

Generasjonsskifte

Mange gjennomfører for tiden generasjonsskifter for å være i forkant av en mulig gjeninnføring av arveavgiften. Generasjonsskifter kan ofte kreve selskapsendringer som det kan være lurt å melde nå før 11. oktober for at endringen skal få virkning i 2021, eller i hvert fall komme i gang med nå i høst. Det er ofte tidkrevende å gjennomføre generasjonsskifter, så det er lurt å komme i gang tidlig.

Se hva våre advokater mener om en evt. gjeninnføring av arveavgiften:

Generasjonsskifte - risiko for gjeninnføring av arveavgift? 

Se også saken fra juni 2020 her: Generasjonsskifte - risiko for gjeninnføring av arveavgift?


Meld deg på vårt nyhetsbrev her: 

 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss