Norge
Languages

Languages

Revidert nasjonalbudsjett 2017 | Gunstigere skattlegging av sparing til pensjon

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017 

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 både endringer i ordningen med skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS) og ordningen for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.

Etter dagens IPS-ordning blir det gitt fradrag i alminnelig inntekt for innskudd, mens uttak blir skattlagt som pensjonsinntekt. Uttaket blir dermed også gjenstand for trinnskatt og trygdeavgift. I forslaget til ny IPS-ordning skal uttak kun skattlegges som alminnelig inntekt, uten trinnskatt og trygdeavgift. Det blir dermed symmetri mellom innskudd og uttak. Videre økes maksimalt årlig sparebeløp fra kr 15 000 til kr 40 000.

Tilsvarende som tidligere vil innestående midler være unntatt fra formuesskatt og avkastning vil være unntatt løpende inntektsskatt. Det vil fortsatt ikke være noe tak for samlet sparing.

Regjeringen foreslår også å utvide dagens ordning for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. Forslaget innebærer å øke maksimalt fradrag for innskudd fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næringen.

Detaljene i den nye ordningen skal reguleres i forskrift, som sendes på høring i løpet av våren 2017 slik at ordningen kan tre i kraft i løpet av høsten 2017.

 

Les hele nyhetsbrevet her: RSM Nyhetbrev 7/2017 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss