Linn Christin Smedvik og Fredrik Evensen Hansen

RSM Norge avdeling Vestland har tatt opp to nye partnere med virkning fra 1. november 2022; Linn Christin Smedvik og Fredrik Evensen Hansen.

Linn Christin Smedvik har jobbet i RSM siden 2019, og er med i revisjonsgruppen i selskapet. Hun har sterk fagkompetanse i flere bransjer, inkludert engros og detaljhandel, bygg og anlegg og investeringsselskaper. Hun kom til RSM fra Collegium Revisjon etter 14 år der. "Etter noen år i RSM ser jeg nå frem til nye utfordringer sammen med flotte kollegaer. RSM er et selskap i vekst samtidig som bransjen er i endring. Det blir derfor spennende å ta del i den videre utviklingen av RSM og avdelingen i Vestland." sier hun om sin nye rolle.

Fredrik Evensen Hansen har jobbet hovedsakelig med finansiell revisjon og rådgivning i RSM siden 2015. Han har bistått kunder i entreprenørselskaper, eiendom, handel og tjenesteytende virksomheter. Han er også aktiv i RSMs redaksjonsgruppe. Han synes det er spennende å ta steget videre: "Utviklingen selskapet har hatt med utvidelsen med kontorer i flere landsdeler gjør utfordringen særlig interessant. Jeg har fått bred erfaring fra virksomheter av ulik størrelse i ulike bransjer, fra mindre eierstyrte selskaper til større konsern og mer kompleks eierstruktur. Jeg motiveres av at vi har kompetansen og tyngden til å ta på oss større oppdrag, samtidig som vi ivaretar små virksomheters behov. Fremtiden i revisjonsbransjen ser ut til å preges av digitalisering og automatisering. RSMs fremoverlente holdninger til ny teknologi og innovative løsninger, kombinert med engasjerte og endringsvillige ansatte, gir meg tro på at vi har forutsetningene til å håndtere det bransjen står ovenfor."

Partner og avdelingsleder i RSM Vestland Rune Nesheim er stolt over utvidelsen:

"Oppdragsmengden vår øker, derfor er vi glade for å over å ha fått styrket RSMs fagkompetanse og kapasitet på revisjon. De nye partnerene har erfaring fra flere bransjer og ulike selskapsstørrelser og strukturer, som gjør at vi kan møte kundenes behov på rett måte. Dette er dedikerte fagfolk som har mye å bidra med som partnere"