RSM og Nyenrode Business Universiteit lanserer europeiske skatteveiledere for fast eiendom 

eiendom_770x367.png
RSM International, verdens ledende nettverk for revisjons-, skatte- og rådgivningsselskaper for mellomstore bedrifter, har i samarbeid med Nyenrode Business Universiteit, det eneste private universitetet i Nederland, lansert sine nyeste veiledere for beskatning av næringseiendom i Europa.

De nettbaserte veilederne gir flernasjonale virksomheter, investorer og andre interessenter en omfattende oversikt over eiendomsbeskatning i forskjellige europeiske land og går gjennom eiendomssyklusen fra begynnelse til slutt. De gir praktisk innsikt i anskaffelse, besittelse og salg av næringseiendom som er direkte eller indirekte eid av nasjonale eller utenlandske investorer og juridiske enheter. Fast eiendom kan eies av ulike strukturelle enheter, blant annet private bedrifter, investeringsfond, ansvarlige selskap og stiftelser.

Tom Berkhout, professor i fast eiendom ved Nyenrode Business Universiteit sier følgende:

«Fast eiendom har alltid vært både økonomisk og strategisk veldig viktig for entreprenører og investorer og har vist seg å være en solid investering i det lange løp. Spesielt nå i disse usikre tider viser fast eiendom nok en gang sin verdi. I tillegg ser man en økning i investeringer på tvers av landegrenser. Skatteveilederen for fast eiendom er utarbeidet av lokale RSM-eksperter fra 22 land og gir god oversikt over skattemulighetene ved kjøp, salg og besittelse av fast eiendom.»

Onno Adriaansens, sjef for eiendomsavdelingen i RSM Nederland og en av styrelederne i RSM Real Estate Group for Europe, legger til følgende:

«Andre utgave av veilederne for beskatning av næringseiendom i Europa understreker et av våre grunnprinsipper: tenk globalt, handle lokalt. Informasjon om lokale skatte- og revisjonsprinsipper i 22 land gjør våre klienter og partnere i stand til å tilrettelegge for eiendomstransaksjoner på tvers av landegrenser som støtter opp under deres mål for forretningsutvikling. Alle RSMs lokale bransjegrupper for eiendom er katalysatorer for kontakt med RSMs store internasjonale nettverk av eiendomseksperter og en betraktelig kilde til sektorfokusert expertise.»

 

Les våre guider (på engelsk) for Norge her. 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss