RSM ble tidligere i år sertifisert av Great Place to Work (GPTW), og er nå også kåret til en av Norges Beste Arbeidsplasser 2024!

 

Norges Beste Arbeidsplasser

GPTW rangerer årlig de beste arbeidsplassene på tvers av sektorer, antall ansatte og bransjer. Kåringen av Norges beste arbeidsplasser fremhever organisasjoner og selskaper som har investert tid og ressurser i å bygge en solid organisasjonskultur basert på tillit, stolthet og fellesskap.

 

Fakta om kåringen*

50
Selskaper på listen

4
kategorier

800
målte virksomheter i Norge

21.
kåring

*Tall fra GPTW

 

RSM på 5. plass 

Listen over Norges Beste Arbeidsplasser 2024 ble annonsert 23. april, og det er gledelig å se at svarene fra  RSM-ansatte har ført til at vi er på 5. plass over Norges Beste Arbeidsplasser 2024 i kategorien 200 - 499 medarbeidere.

 

Vi bruker GPTW sin medarbeiderundersøkelse for å kartlegge trivselen i RSM.


Vi bruker GPTW sin medarbeiderundersøkelse for å kartlegge trivselen i RSM, forteller Krister Aanesen, administrerende direktør i RSM Norge. 

Resultatene gir oss verdifull innsikt i hva vi kan forbedre og hva vi bør fortsette med. I tillegg gir GPTW en ekstra verdi ved å la oss sammenligne oss med og hente inspirasjon fra andre virksomheter av samme størrelse i Norge.

Virksomhetene som topper listen kjennetegnes ved at ledelsen fokuserer på medarbeidere og kultur som viktig strategi for å lykkes. De tar den enkeltes helse på alvor, bygger gjensidig tillit, kommuniserer åpent og demonstrerer at virksomheten bidrar positivt i samfunnet. Vi er stolte av å dele denne listen med de beste virksomhetene på disse områdene.