shutterstock-227962108.jpg

Rapporteringsstandarden SAF-T er ikke lenger bare «på vei». Fra nyttår er det krav om at bedrifters økonomisystemer er tilpasset de nye reglene for pliktige rapporter.

Dersom ditt økonomisystem er tilpasset SAF-T reglene og du allerede har fått dette bekreftet fra systemleverandøren, så behøver du ikke å lese lenger. Dersom du ikke har fått dette bekreftet fra din systemleverandør så begynner det å haste dersom alt skal være klart før regelen trer i kraft neste år.

Kort om SAF-T

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Det er en rekke land i Europa som har eller er i ferd med å innføre tilsvarende pliktige rapporteringsformat. Imidlertid så vil det være forskjeller mellom de ulike landene.

Endringen gjelder for bokføringsperioden som begynner 1. januar 2020 eller senere. Før dette tidspunktet vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig.

Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er som et utgangspunkt unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene har bokførte opplysninger tilgjengelig for elektronisk behandling, blir de likevel omfattet av kravet.

Det er kun i forbindelse med en eventuell kontroll, og når Skatteetaten ber om det, at de bokføringspliktige skal innsende filer på SAF-T format. I første omgang innebærer altså ikke kravet om at systemløsninger må kunne håndtere SAF-T formatet noen utvidede rapporteringsplikter for den enkelte bedrift og bokføringspliktige.

 

Hvorfor innføres SAF-T

Ifølge skatteetaten så vil innføringen av standardformatet gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel. Det er vel like riktig å si at det for offentlige myndigheter vil bli betydelig enklere å innhente data når dette kommer i et ensartet format. Det må antas at dette vil øke effekten av myndighetenes kontroll.

Det vil også bli lettere å utføre interne kontroller, analysere og å dele data med andre. Formatet forventes å kunne bidra til mer effektiv deling av regnskapsdata med eksempelvis bedriftenes eksterne revisor og muliggjøre enklere deling av data mellom ulike regnskapssystemer. RSM har tatt i bruk systemer som vil kunne effektivisere datainnhenting og analyse ved å benytte SAF-T formatet.

Oppbevaringsplikten vil bli enklere da en SAF-T fil tilfredsstiller oppbevaringsplikten av de bokførte opplysningene, forutsatt at filen kan produsere spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.

Produksjon av SAF-T filer

Systemleverandører må tilpasse regnskapssystemene, slik at systemene støtter den nye standarden for kunder som ønsker å benytte regnskapssystemet til å levere sine opplysninger på SAF-T format. Dette formatet er et XML- format og regnskapsdataene må derfor konverteres til en XML-fil før denne oversendes via Altinn. Du kan lese mer om den tekniske implementeringen på skatteetatens nettsider.

Systemleverandører kan få testet sine systemer ved å foreta en testinnsending til skatteetaten.

 

Dette skal rapporteres i SAF-T

I første omgang vil SAF-T rapporteringen omfatte kontospesifikasjoner (hovedbok) og kunde/leverandørspesifikasjoner (reskontro), samt mva-koder og nødvendige faste data.

I senere omganger ser en for seg at detaljerte fakturaopplysninger tas inn, varelager, anleggsmidler mv og at innsending vil foretas ved løpende rapportering, eksempelvis sammen med mva-meldingen.

 

Hva bør du gjøre

Den med ansvar for rapportering og økonomisystem i bedriften bør kontakte systemleverandøren for å undersøke om systemet som benyttes vil håndtere SAF-T kravene som kommer fra 1 januar 2020.

 

Skulle du ha spørsmål til SAF-T anbefaler vi å ta kontakt med din kontaktperson i RSM.