I statsbudsjettet for 2024 er det kun gjort mindre endringer på skattesatsene, grensene og fradragene. Regjeringen foreslår blant annet ingen endringer i skattesatsen for alminnelig inntekt for personer eller selskaper, som i dag er på 22 %. Imidlertid foreslår regjeringen å øke personfradraget med 10,9 % fra NOK 79 600 til NOK 88 250 i 2024.

I de enkelte punktene nedenfor vil de særskilte endringene omtales nærmere.

Bunnfradrag

Personfradraget økes mer enn lønnsveksten, slik at det lønner seg å jobbe litt mer før beskatning skjer. Ut over dette foreslår regjeringen ingen nye endringer for alminnelige fradrag. Regjeringen foreslår at den øvre grensen for minstefradragene i lønn/trygd og pensjon videreføres fra 2023 på henholdsvis NOK 104 450 kroner og NOK 86 250, slik at det i praksis er en innskrenkning.

Trygdeavgift

Videre foreslår regjeringen å redusere trygdeavgiftssatsene på lønn/trygd og næringsinntekt med 0,1 prosentenhet i 2024, til henholdsvis 7,8 og 11,0 %. Trygdeavgiftssatsen er da tilbake på det nivået det var frem til og med 2013.

Trinnskatt

Regjeringen foreslår at satsene i trinnskatten for de laveste inntektene holdes uendret på 1,7 %. i trinn 1 og 4,0 % i trinn 2. Satsene for høyere inntekter foreslås økt med 0,1 prosentenhet, tilsvarende reduksjonen i trygdeavgift på lønn/trygd og næringsinntekt som nevnt over.

Det er foreslått følgende endringer i innslagspunkt og satser i de ulike trinnene:
 

 

2023

2024

Endring 

Trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt

NOK 198 350

NOK 208 050

4,9 %

Sats

1,7 %

1,7 %

-

Trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt

NOK 279 150

NOK 292 850

4,9 %

Sats

4,0 %

4,0 %

-

Trinn 3

 

 

 

Innslagspunkt

NOK 642 950

NOK 670 000

4,2 %

Sats

13,5 %

13,6 %

0,1 %

Trinn 4

 

 

 

Innslagspunkt

NOK 926 800

NOK 937 900

1,2 %

Sats

16,5 %

16,6 %

0,1 %

Trinn 5

 

 

 

Innslagspunkt

NOK 1 500 000

NOK 1 573 500

4,9 %

Sats

17,5 %

17,6 %

0,1 %


Særskilte fradrag og satser

«Finnmarksfradraget», altså fradrag for personer bosatt i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, er foreslått økt med 46 % fra NOK 20 550 til NOK 30 000.

Satsene for fradrag og dekning av kost for opphold på brakker og pensjonat, og hybel uten kokemuligheter, er nå på NOK 250 per døgn. Langtransportsjåfører har ved fravær fra hjemmet i 24 timer en kostsats på NOK 350 per døgn. Disse satsene økte regjeringen ved revidert nasjonalbudsjett for 2023. Regjeringen vil nå ved statsbudsjettet for 2024 øke satsene for både opphold på brakke mv. og langtransportsjåfører til NOK 400. Det blir da en felles sats på NOK 400, som forhåpentligvis blir administrativt forenklende. 
 

 

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.