Skattefradrag for rådgivningskostnader i forbindelse med SkatteFUNN-søknad

ida_eiendom_vekst_2.png

Grunnleggende om SkatteFUNN

Selskaper med forsknings- og utviklingsprosjekter kan søke finansiering til prosjektet gjennom SkatteFUNN-ordningen. Finansieringen gis ved at selskapet får en andel (19 % for inntektsåret 2020) av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Søknad til SkatteFUNN kan være tidkrevende og innebærer omfattende prosesser, og derfor er det ofte nødvendig med bistand fra rådgivere. For selskaper som benytter ordningen kan en søknad medføre høye kostnader.

Fradrag for kostnader til rådgivning

I en nylig publisert uttalelse fra Skattedirektoratet fremgår det at retten til fradrag i alminnelig inntekt for kostnader til SkatteFUNN-søknad følger vilkårene i hovedregelen i skatteloven § 6-1. Etter denne gis det fradrag for kostnad som er pådratt (oppofret) og som har tilknytning til skattepliktig inntekt.

Ifølge uttalelsen er det sjelden spørsmål om kostnader til SkatteFUNN-søknader er oppofret. Hva gjelder spørsmålet om tilknytning til skattepliktig inntekt, uttaler Skattedirektoratet at det nettopp er foretakets skattepliktige virksomhet som har foranlediget rådgivningskostnadene knyttet til SkatteFUNN-søknaden. Dette fordi selve prosjektet typisk vil ha som formål å gi foretaket fremtidige skattepliktige inntekter, fordi et marked vil kunne verdsette nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Det at noen av kostnadene knytter seg særlig til utarbeidelse av prosjektsøknad med tanke på skattefunnstøtte, er uten betydning for fradragsretten etter skatteloven § 6-1.

Forskningsrådet behandler søknaden om skattefradrag

Det er Forskningsrådet som behandler søknader om skattefradrag for FOU-kostnader. Etter godkjent søknad er det Skatteetaten som vurderer og avgjør krav om fradrag slik de fremgår av innsendt RF-skjema i skattemeldingen.

 

Les alle våre SkatteFUNN-artikler her.

 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Hilde A. S. Gamkinn
Advokatfullmektig

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss