SkatteFUNN – nye regler fra 2020

financial_services_offset_77550_low_res_2.png

Det er vedtatt en del endringer i reglene for SkatteFUNN med virkning fra 1. januar 2020. I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over de viktigste nyhetene for selskaper med SkatteFUNN-prosjekter i 2020.

Maksimal timesats for egenutført FoU er økt fra 600 til 700 kroner for 2020, og satsen gjelder også ved innkjøpt forskning og utvikling (FoU) fra nærstående. For 2019 gjelder timesatsen på 600 kroner på egenutført FoU, mens innkjøpt FoU ikke har vært begrenset med maksimal timesats. Her er det altså en innstramming i reglene, sannsynligvis fordi flere har benyttet høyere timesatser ved kjøp av tjenester fra nærstående.

Fradragsgrunnlaget for både egenutført og innkjøpt FoU er maksimalt 25 mill. kroner per skattepliktig. Dette er en reduksjon i total fradragsramme. For 2019 får man fradrag for inntil 25 mill. kroner for egenutført FoU, samt 25 mill. kroner for innkjøpt FoU, med en total fradragsramme på 50 mill. kroner.

Fradragsprosenten er for 2020 på 19 % for alle bedrifter, uavhengig av størrelse. For 2019 får små og mellomstore bedrifter fradrag med 20 % og store bedrifter med 18 %.

Fradragsretten er fra og med 2020 begrenset til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og fra andre land Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med. Tidligere var det ikke satt noen begrensinger her. En bør fremover vurdere hvor en kjøper tjenestene fra, dersom en ønsker å benytte tjenestene i et skattefunn prosjekt og få skattefradraget.

Både FoU-medarbeider og prosjektansvarlig skal signere timelistene løpende. Med løpende signering menes minst hvert kvartal. Dette medfører at dersom du ikke har et elektronisk timeregistreringssystem, hvor det løpende føres timer som godkjennes og låses i systemet, så må prosjektmedarbeidere føre timelister fortløpende på papir eller i et Excel-ark. Timelistene skal signeres av både medarbeider og prosjektansvarlig på papir eller ved en elektronisk løsning. Vi anbefaler at det ved elektronisk signering benyttes signaturløsninger som eksempelvis BankID fra Penno eller tilsvarende.

Ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående for over 100 000 kroner eks. mva., skal kostnaden dokumenteres ved at fakturaen vedlegges underleverandørens prosjektregnskap og grunnlagsdokumentasjon.

Det inntas en egen definisjon av hvem som anses som nærstående i forskriften, jf. § 16-40-12. Nærståendebegrepet er vidt. Det er bl.a. tilstrekkelig å kontrollere eller bli kontrollert med minst 50 % direkte eller indirekte.

 

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss