Skattemeldingsplikt for utenlandske selskaper

shutterstock-34347223.jpg

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 1 2017

Utenlandske selskaper som er skattepliktige til Norge etter norsk intern rett plikter å levere skattemelding i Norge. Dette gjelder også utenlandske selskaper som er unntatt fra skatteplikt etter skatteavtale.

Det har tidligere vært praksis at selskaper som er unntatt fra skatteplikt i Norge innvilges fritak fra å levere skattemelding, men denne praksisen er nå endret etter innføring av ny skatteforvaltningslov for selskaper som er skattepliktig til Norge etter norsk intern rett (selv om de hevder å være unntatt skatteplikt etter skatteavtale). Grunnen til dette er at norske skattemyndigheter ønsker et bedre grunnlag for å vurdere skatteplikten, og selskapet må derfor også forklare hvorfor det ikke har skatteplikt til Norge. Ta kontakt ved behov for bistand med utarbeidelse av skattemelding i slike tilfeller.

 

Les hele nyhetsbrevet her:  RSM Bransjenytt | shipping 1/2017

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss