Skatteplikt ved utleie av fire hybler

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017

I en bindende forhåndsuttalelse avgitt i slutten av juni (BFU 5/17) ble det stilt spørsmål om en privatperson kunne leie ut fire uselvstendige hybler i en frittstående ny bygning skattefritt. Bygningen skulle bestå av 30 kvm garasje og trimrom for eier, og 70 kvm fordelt på fire hybler for utleie.

Inntekt ved utleie av egen bolig er i en viss utstrekning skattefri, og spørsmålet var om dette fritaket kom til anvendelse. Det avgjørende var om nybygget var å anse som en del av utleiers egen bolig, og for at det skulle være tilfellet måtte den ha en tjenende funksjon for hovedbygningen. Skattedirektoratet kom til at garasje og trimrom er en tjenende funksjon for hovedbygningen, men at omfanget i forhold til utleien var så liten at den samlet sett ikke kunne anses å ha en tjenende funksjon for hovedbygningen og dermed ikke var en del av utleiers egen bolig. Det var også relevant ved denne vurderingen at det allerede var en garasje på 35 kvm på eiendommen, og utfallet kunne nok blitt et annet om det ikke hadde vært tilfellet.

Ettersom den nye bygningen ikke var å anse som en del av utleiers egen bolig, kom ikke fritaket for utleie av egen bolig til anvendelse. Inntekt ved utleie av de fire hyblene var derfor skattepliktig som kapitalinntekt.
 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss