Revisorforeningen har gjort korte intervjue av oss og de fem store revisjons- og rådgivningsselskapene om kvinneandel i ledende stillinger. 


Utdrag fra artikkel skrevet av Alf Asklund, Revisorforeningen 

Dette spurte vi om
1. Har dere satt i gang nye tiltak for å øke kvinneandelen i ledende posisjoner det siste året?
2. Hvor mange partnere er tatt opp det siste året fordelt på forretningsområder/service lines 
 og hvordan var fordelingen på menn og kvinner? (se svarene i tabell)
3. Hvor stor er kvinneandelen på nivået under partnere? (se svarene i tabell)
4. Ditt beste tips for å holde på talentene, og da spesielt de kvinnelige?


RSM

Hans Ragnar Berg er daglig leder og partner i RSM.

Nye tiltak for å øke kvinneandelen i ledende posisjoner det siste året

Ingen konkrete nye tiltak er iverksatt siste år, men vi har videreført fokus på utvikling og tilpasning av individuelle utviklingsplaner, tilpasset den enkeltes livssituasjon.

De beste tipsene for å holde på talentene, spesielt de kvinnelige

Må forstå den enkeltes situasjon og virkelig bry seg om hverandre, slik at vi sammen med den ansatte kan lage individuelle planer tilpasset den enkeltes livssituasjon. Det er også avgjørende å ha både evne og vilje til å tilrettelegge for god balanse mellom jobb og fritid.

Vi tror på å involvere, gi utfordringer og skape arenaer for mestring, slik at den enkelte kan få utvikle seg i et tempo tilpasset egen livssituasjon og egne ambisjoner. Har vi det i tillegg gøy på veien, er sannsynligheten stor for at talentene ser både glede og muligheter i det å bli med på den videre reisen. Det gjelder like mye for både kvinner og menn.


Betydelig økning i andelen nye kvinnelige partnere

Andelen kvinner som ble tatt opp som nye partnere (35 %) hos de store revisjons- og rådgivningsselskapene i 2018 var den samme som andelen kvinner på nivået under partner. Det betyr også at andelen nye kvinnelige partnere har økt kraftig i forhold til 
historisk andel kvinnelige partnere, som etter 2018-opptaket utgjør 19 prosent.

 

Se pdf under for tabell om dette, og intervju av øvrige intervjuobjekt: Revisjon og Regnskap 8. mars 2019