Status Brexit – konsekvenser for Norge og nordmenn, per 10. desember 2018

ida_beps.png

30. mars 2019 trer Storbritannia ut av EU, og det er fortsatt ikke inngått noen avtale med EU. 25. november ble imidlertid statsledere fra EU og Storbritannias statsminister Theresa May enige om en utmeldingsavtale, men det gjenstår å se om den blir godkjent av det britiske parlamentet og Europaparlamentet.

Den fremforhandlede utmeldingsavtalen

Dersom utmeldingsavtalen trer i kraft, får vi en overgangsperiode fra 30. mars 2019 frem til 1. januar 2021. I praksis innebærer overgangsordningen at Storbritannia fortsetter som om de var EU-medlem i overgangsperioden. For Norge betyr det blant annet at EØS-avtalen fortsatt vil gjelde i vårt forhold til Storbritannia i denne perioden, og at eksempelvis fritaksmetoden for skatt på utdelinger og gevinst ved realisasjon vil fortsette å gjelde for britiske selskaper. Det vil også skape forutsigbarhet for norske bedrifter og næringslivet de nærmeste to årene.

Det er også oppnådd enighet om videreføring av borgernes rettigheter, og statsminister Theresa May har bekreftet at britene ønsker å tilby samme vilkår til norske borgere som har bosatt seg i Storbritannia som for EU-borgere.

Prosessen videre

Før den fremforhandlede utmeldingsavtalen kan tre i kraft, må avtalen godkjennes av det britiske parlamentet og Europaparlamentet. Det er nok mest usikkert om avtalen som underhuset vil behandle denne uken (uke 50) vil bli godkjent på britisk side.  Hvis utmeldingsavtalen ikke godkjennes i underhuset, er det fare for at regjeringen må gå. Noe som vil øke usikkerheten om veien videre. Det er grupperinger som ønsker alt fra en tilsvarende avtale som Norge har gjennom EØS avtalen til en ny folkeavstemning.

Hva gjør norske myndigheter?

Regjeringen har etablert en tverrdepartemental arbeidsgruppe kalt «Brexit task force» og en norsk forhandlingsdelegasjon. Det er Utenriksdepartementet som har det overordnede ansvaret for Brexit i Norge, men hver enkelt fagstatsråd har ansvar for å følge opp Brexit på sine områder.

Fritaksmetoden

Dersom Storbritannia og EU ikke kommer til enighet om en utmeldingsavtale, vil forhåpentligvis norske myndigheter komme med overgangsregler knyttet til ulike forhold til Storbritannia, som eksempelvis fritaksmetoden. Hvis dette imidlertid ikke skjer, vil Storbritannia ikke lenger omfattes av fritaksmetoden fra 30. mars 2019. Alle som har investeringer i Storbritannia bør dermed følge nøye med på utviklingen frem mot 30. mars, og evt. realisere gevinster og ta ut utbytte skattefritt før Storbritannia trer ut av EU.
 

RSM følger utviklingen, og vil sende ut nyhetsbrev når det kommer viktige avklaringer. Ta kontakt med RSM hvis du ønsker bistand rundt investeringer i Storbritannia eller ønsker å diskutere Brexit nærmere.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss