Tilbakeføring av underskudd – skatt og regnskap

samtale_3_770x367.png

Selskaper som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. Skatt til gode utbetales ved skatteoppgjøret.

Om ordningen 

Regjeringen har under koronapandemien vedtatt en tiltaksordning for aksjeselskap mv. som har gått med underskudd i skatteåret 2020. Disse kan tilbakeføre inntil kr 30 millioner av underskuddet i 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. Samlet beløp for tilbakeføring i 2020 kan ikke overstige samlet overskudd (dvs. positiv alminnelig inntekt) for perioden 2018 til 2019. Vedtaket er begrunnet med at det vil hjelpe levedyktige bedrifter som i dag er rammet av inntektsbortfall under koronapandemien, og at det kan gjøre bankene mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

Endringen gjelder for 2020, og virksomheter som betaler skatten etterskuddsvis (aksjeselskaper mv. som har begrenset samordningsadgang) vil dermed først oppnå en likviditetseffekt ved betaling av skatt i 2021. Fordelen vil da hovedsakelig ligge i større muligheter for banklån, men dette vil være opp til bankene og nye/økte lån vil også resultere i økte rentekostnader. Begrensningen på kr 30 millioner innebærer at det først og fremst er små og mellomstore bedrifter som vil ha fordel av dette tiltaket. Det kan stilles spørsmål ved effekten av et slikt vedtak for virksomheter som har likviditetsutfordringer nå.

Regnskapsmessig behandling

Normalt vil 22% av skattemessig underskudd bli regnskapsført som utsatt skattefordel i balansen. Årsaken er muligheten til å fremføre underskuddet mot skattepliktig overskudd (betalbar skatt) i senere år. Ordningen som er innført for 2020 medfører, som forklart over, at selskaper under visse vilkår vil få tilbakebetalt skatt på underskudd oppstått i 2020, i 2021. For selskaper som kan benytte seg av denne ordningen skal skatteverdien av underskuddet ikke klassifiseres som utsatt skattefordel, men som en kortsiktig fordring på skattemyndighetene.

Kontakt

Sanaz Ormaz Ferdowsi
Advokatfullmektig | siviløkonom

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss