Det er mange brikker som skal på plass for å klare å etablere et nytt kontor. Vi har lenge hatt ambisjonene og erfaringen; nå har vi også folk. Neste steg er å finne flere kunder og ansatte som liker en utfordrer.

De siste årene har RSM Norge utviklet virksomheten fra kontoret i Oslo til nå å omfatte ni kontorer i fire regioner. Det viser seg at revisjon og rådgivning til kjernen av norsk næringsliv – mellomstore virksomheter – er etterspurt.  

Trondheim har vært på radaren i flere år, men det er ikke et ensidig ønske om vekst som påvirker beslutningen om å rette fokus mot byen og regionen; da ville vi gjort det for lengst. Det aller viktigste for oss er nemlig engasjerte og kompetente mennesker som passer inn i kulturen vår, og som har et inderlig ønske om å være med å videreutvikle RSM. 

- Vi har i dag snaue femti kunder hjemmehørende i Trøndelag, som i seg selv er et utgangspunkt å bygge videre på, forteller daglig leder Hans Ragnar Berg i RSM Norge. - Men det var først da Manager Bjørn Are på oslokontoret besluttet å flytte hjem til Trondheim til høsten at den viktigste brikken falt på plass. Med en drivende dyktig kollega med lokal forankring i Trøndelag som kjenner kulturen vår med på laget, er vi klare til å jobbe med å realisere drømmen vår. Målet er å åpne et kontor i Trondheim i løpet av året. Vi er godt i gang med å snakke med næringslivet i regionen, men for å lykkes med å etablere et kontor er vi helt avhengig av å komme i kontakt med enda flere potensielle ansatte så vel som kunder, som ønsker å bli en del av RSM i Trøndelag.

 

Bjørn Are Mostue:

En utfordrer

I RSM pleier vi å si at vi er akkurat passe store. Store nok til å ha relevant kompetanse og tilby både revisjon, skatt og rådgivning i hele landet. Samtidig er vi små nok til å bry oss og sørge for at både kunder og ansatte blir sett. Å være mellomstor betyr også at man er en utfordrer, noe som ikke er uten verdi.

- Vi håper det er kunder i Trondheim som setter pris på en akkurat passe stor aktør som kan utfordre de etablerte i regionen. Å være utfordrer gjør oss enda mer skjerpet, enda mer på hugget.

Å satse i usikre tider

Det er sikkert noen som vil hevde at det er risikabelt å skulle etablere en ny virksomhet nå, i en tid da samfunnsdebatten ellers preges av permitteringer.

- For det første planlegger vi for at denne krisen går over. Jeg er ukuelig optimist og tar dermed utgangspunkt i at vi som samfunn og næringsliv kommer tilbake igjen, det er kun et spørsmål om tid. Et annet poeng er at det ofte er de som våger å tenke fremover også i utfordrende tider, som blir fremtidens vinnere.

Innsikt fra Bain & Company, Peter Field og andre viser at det ofte gir høyere avkastning å satse i nedgangstider enn i oppgangstider. De som har muligheten, og som våger å bruke den til å satse i en tid da usikkerheten råder, får oftere høyere avkastning enn ellers.

- For oss er etablering i Trondheim viktig og riktig på dette tidspunktet. En utfordrende og spesiell tid endrer ikke vårt syn på det. Dessuten skal man jo huske at den som intet våger, intet vinner.