Trondheim; en akkurat passe stor ambisjon

hans_ragnar_berg_770x367_3.png

Det er mange brikker som skal på plass for å klare å etablere et nytt kontor. Vi har lenge hatt ambisjonene og erfaringen; nå har vi også folk. Neste steg er å finne flere kunder og ansatte som liker en utfordrer.

De siste årene har RSM Norge utviklet virksomheten fra kontoret i Oslo til nå å omfatte ni kontorer i fire regioner. Det viser seg at revisjon og rådgivning til kjernen av norsk næringsliv – mellomstore virksomheter – er etterspurt.  

Trondheim har vært på radaren i flere år, men det er ikke et ensidig ønske om vekst som påvirker beslutningen om å rette fokus mot byen og regionen; da ville vi gjort det for lengst. Det aller viktigste for oss er nemlig engasjerte og kompetente mennesker som passer inn i kulturen vår, og som har et inderlig ønske om å være med å videreutvikle RSM. 

- Vi har i dag snaue femti kunder hjemmehørende i Trøndelag, som i seg selv er et utgangspunkt å bygge videre på, forteller daglig leder Hans Ragnar Berg i RSM Norge. - Men det var først da Manager Bjørn Are på oslokontoret besluttet å flytte hjem til Trondheim til høsten at den viktigste brikken falt på plass. Med en drivende dyktig kollega med lokal forankring i Trøndelag som kjenner kulturen vår med på laget, er vi klare til å jobbe med å realisere drømmen vår. Målet er å åpne et kontor i Trondheim i løpet av året. Vi er godt i gang med å snakke med næringslivet i regionen, men for å lykkes med å etablere et kontor er vi helt avhengig av å komme i kontakt med enda flere potensielle ansatte så vel som kunder, som ønsker å bli en del av RSM i Trøndelag.

En utfordrer

I RSM pleier vi å si at vi er akkurat passe store. Store nok til å ha relevant kompetanse og tilby både revisjon, skatt og rådgivning i hele landet. Samtidig er vi små nok til å bry oss og sørge for at både kunder og ansatte blir sett. Å være mellomstor betyr også at man er en utfordrer, noe som ikke er uten verdi.

- Vi håper det er kunder i Trondheim som setter pris på en akkurat passe stor aktør som kan utfordre de etablerte i regionen. Å være utfordrer gjør oss enda mer skjerpet, enda mer på hugget.

Å satse i usikre tider

Det er sikkert noen som vil hevde at det er risikabelt å skulle etablere en ny virksomhet nå, i en tid da samfunnsdebatten ellers preges av permitteringer.

- For det første planlegger vi for at denne krisen går over. Jeg er ukuelig optimist og tar dermed utgangspunkt i at vi som samfunn og næringsliv kommer tilbake igjen, det er kun et spørsmål om tid. Et annet poeng er at det ofte er de som våger å tenke fremover også i utfordrende tider, som blir fremtidens vinnere.

Innsikt fra Bain & Company, Peter Field og andre viser at det ofte gir høyere avkastning å satse i nedgangstider enn i oppgangstider. De som har muligheten, og som våger å bruke den til å satse i en tid da usikkerheten råder, får oftere høyere avkastning enn ellers.

- For oss er etablering i Trondheim viktig og riktig på dette tidspunktet. En utfordrende og spesiell tid endrer ikke vårt syn på det. Dessuten skal man jo huske at den som intet våger, intet vinner.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss