Utsatt frist for skattefri omdannelse

istock-000051417504-large.jpg

I forskrift publisert 27. april ble fristen for skattefri omdannelse til aksjeselskap med virkning for inneværende år utsatt til 1. september 2020 (normalt 1. juli).

For at en skattefri omdannelse skal kunne gjennomføres med virkning fra 1. januar 2020, må det omdannede/nye aksjeselskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. september 2020. Normalt er fristen 1. juli i omdannelsessåret. Den utsatte fristen gis med umiddelbar virkning og gjelder for inntektsåret 2020. Den utsatte fristen gjelder også ved omdannelse av NUF, i tillegg til deltakerlignede selskaper som ANS, DA og KS, samt enkeltpersonforetak.

Selskapet må ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest 1. september 2020. Dokumentasjon for at aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet er meldt til Foretaksregisteret innen fristen, må vedlegges skattemeldingen.

Omdannelse av deltakerlignede selskaper til aksjeselskap

I en del tilfeller er det hensiktsmessig med deltakerlignede selskaper (ANS, DA og KS), men mange deltakerlignede selskaper er opprinnelig opprettet mens de hadde gunstigere skatteregler. Mange ønsker derfor å omdanne slike selskaper til aksjeselskapsform.

Reglene om skattefri omdannelse gir også fritak for dokumentavgiften.

For at omdannelsen skal få virkning i inneværende år, er som nevnt fristen utsatt til 1. september. Prosessen bør imidlertid startes nå, og særlig dersom det er nødvendig å foreta seg noe for å oppfylle kravet til virksomhet i selskapet. Virksomhet er et vilkår for å kunne gjennomføre omdannelsen skattefritt og dokumentavgiftsfritt.

Vi har tidligere skrevet følgende artikler om omdannelse til aksjeselskap:

RSM nyhetsbrev 1/2017 - Omdannelse av ANS/DA/KS til aksjeselskap – start tidlig på året

RSM Informerer 4/2017 | strukturering - Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap til aksjeselskap

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss