Regjeringen foreslår å endre industrikraftunntaket for kraftintensiv industri i grunnrenteskatten for vannkraftverk. 

Grunnrenteskattesatsen på vannkraft er på 57,7 %, mens den effektive satsen, når en hensyntar at grunnrenterelatert selskapsskatt er fradragsberettiget, er på 45 %. Hovedregelen er at kraften verdsettes til spotmarkedspris på kraftbørsen, men kontraktsunntakene åpner for verdsettelse til kontraktspris. For kraftintensiv industri er det krav om kontraktsvarighet på syv år eller mer, for at kontraktsunntaket skal gjelde. 

Endringen regjeringen foreslår medfører at kontraktsunntaket for kraftintensiv industri i grunnrenteskatten for vannkraftverk også vil gjelde for kraft i avtaler med varighet på mellom tre og syv år. Slik vil industrikraftunntaket for kraftkrevende industri samsvare med det midlertidige kontraktsunntaket for standard fastprisavtaler hvor avtalene skal ha en varighet på 3, 5 eller 7 år.

Formålet med endringen er å legge til rette for bedre fastprisavtaler for strøm som kan gi økt forutsigbarhet for næringslivet. Når minimumskravet for avtaleperioder nå senkes fra syv til tre år, økes fleksibiliteten for kraftintensiv industri i valget av fastprisavtaler i sluttbrukermarkedet.

Forslaget ble sendt på høring 30. juni 2023 og endringen trer i kraft straks, med virkning for avtaler som inngås fra og med 1. januar 2024.  

Regjeringens forslag knyttet til utvidelse av industrikraftunntaket i grunnrenteskatten for vannkraft kan leses i sin helhet her (Prop. 1 LS FIN (2023–2024) (regjeringen.no)). 
 

Les alle våre artikler om statsbudsjettet her.

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:  
Statsbudsjettet 2024.