Videreføring av dagens rederiskatteordning ut 2017

shutterstock-214476049.jpg

Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 2 2017

Vi skrev i RSM Bransjenytt | shipping 1/2017 29. mai 2017 at regjeringen hadde forelagt rederiskatteordningen for ESA for godkjenning for en ny periode med noen mindre endringer.

Finansdepartementet har nå annonsert at det er tvilsomt om ESA vil rekke å godkjenne de foreslåtte endringene før den nåværende godkjente perioden løper ut 1. juli. Det pågår også en diskusjon med ESA om hvordan restriksjoner rundt utleie på bareboat-vilkår skal utformes, som medfører at Finansdepartementet trenger mer tid før reglene evt. kan endres. Regjeringen har derfor søkt ESA om en videreføring av dagens rederiskatteordning ut 2017.

Det vil derfor fortsatt være usikkert hvordan reglene vil bli utformet og hvordan shippingselskaper må tilpasse seg for å fortsatt være omfattet av rederiskatteordningen.

 

RSM Bransjenytt | shipping 2/2017

RSM Bransjenytt | shipping 1/2017

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra oss? Registrer deg her

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss