Norge
Languages

Languages

Viktig med korrekt rapportering: Finansskatten rammer en rekke selskaper fra 2017

istock-000041435360-large.jpg


Finansskatten favner vidt, og atskillig videre enn unntaket i merverdiavgiftsloven om finansielle tjenester som den er ment å kompensere for. Mange bør derfor foreta en nærmere vurdering av om selskapet er finansskattepliktig.


I tillegg til de mest opplagte virksomhetene innen bank- og finansnæringen, bør alle med investeringsselskaper og holdingsselskaper som har ansatte, undersøke om virksomheten vil rammes av den nye skatten. Vi har tidligere omtalt finansskatten i RSM Nyhetsbrev 10/2016. Der kan du lese mer om hvilke virksomheter som omfattes, unntak og mulige tilpasninger.


I det følgende redegjør vi nærmere for hvordan de som rammes av finansskatten skal gå frem for korrekt rapportering og innbetaling av finansskatt på lønn, og hvordan rapporteringen skal korrigeres dersom det er nødvendig.


Rapportering og innbetaling av finansskatt på lønn


Finansskattepliktige skal rapportere beregnet finansskatt på A-meldingen, på samme måte som arbeidsgiveravgift. Det skal skje en gang i måneden, og knyttet til den måneden lønnen utbetales. Det er kun den samlede beregnede finansskatten på lønn som skal fremgå av A-meldingen.


Innbetaling av finansskatten gjøres også på samme måte som arbeidsgiveravgiften, dvs. terminvis annenhver måned, normalt den 15. i måneden etter utgangen av terminen. Arbeidsgiveravgift og finansskatt beregnet på lønn for november og desember 2017 skal altså senest innbetales 15. januar 2018.


Korrigering av tidligere rapportert og innbetalt finansskatt


Dersom man har unnlatt å rapportere finansskatt, eller rapportert og innbetalt finansskatt med feil, for tidligere terminer, kan dette korrigeres på to måter:


  • Tidligere innsendte A‑meldinger erstattes med nye, korrekte, A‑meldinger, der samtlige opplysninger meldes på nytt for hver termin som skal rettes, eller
  • Det sendes inn nye A-meldinger for hver termin som skal rettes, som kun inneholder de korrigerte tallene.

Dette gjelder både om endringen innebærer at man har betalt for lite og for mye finansskatt. Har man betalt for lite, må man innbetale et tilleggsbeløp, mens har man betalt for mye, vil man få refundert for mye innbetalt finansskatt når skatteetaten har behandlet endringen.


Overtredelsesgebyr og renter


Et selskap som har betalt for lite finansskatt, har potensielt gjort det fra 15. mars 2017 som var betalingsfristen for først termin med finansskatt. Korrigeringer bør gjennomføres så fort som mulig for å ikke risikere tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyret utgjør ¼ rettsgebyr per dag forsinkelsen har vart – oppad begrenset til 15 rettsgebyr. Et rettsgebyr er i 2017 kr 1 049. Skatteetaten kan velge om de vil benytte seg av overtredelsesgebyr eller tilleggsskatt.


Det vil også bli beregnet renter på for sent innbetalt finansskatt. Rentesatsen følger forsinkelsesrenteloven og er per i dag på 8,50 % p.a.


 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss