Norge
Languages

Languages

Om oss

«RSM skal være en høyt verdsatt samarbeidspartner som leverer sine tjenester med en unik grad av service og høy faglig kompetanse.»


RSM skal være en høyt verdsatt samarbeidspartner som leverer sine tjenester med en unik grad av service og høy faglig kompetanse. Våre tjenesteområder omfatter revisjon, skatt og avgift, transaksjonsstøtte, regnskap / IFRS, informasjonsteknologi, risikostyring og rådgivning. Vi er ambisiøse både på våre egne og kundenes vegne, og skal bygge tillit ved å være ansvarsfulle og vise respekt. Vi ønsker å være med å skape og sikre verdier i din virksomhet, og vårt bidrag skal være et resultat av godt samarbeid og høy kvalitet. Ved åpenhet og en løpende, god dialog med våre kunder skal vi sammen ta initiativer som skaper konkurransekraft, vekst og merverdi.

Internasjonalt er vi medlem av RSM International, et verdensomspennende nettverk av uavhengige revisjons -og rådgivningsfirmaer. Til sammen er vi 37.500 kollegaer fordelt på over 700 kontorer i mer 100 land, og dette gjør at vi kan trekke på kompetanse over landegrensene når det er nødvendig.

RSM er hovedsponsor for European Business Awards (EBA). EBA er en omfattende konkurranse som løfter frem og belønner fremragende og nyskapende virksomheter i hele Europa. Hos RSM i Norge ser vi verdien av å løfte frem norske selskaper som utmerker seg på sine respektive områder. De fortjener oppmerksomheten, og vi har alle noe å lære av dem.

Mangfold handler om å utnytte ressursenes egenskaper for økt konkurranseevne gjennom innovasjon og gi rom for variasjon på en kontrollert måte og å håndtere omgivelser i stadig endring. RSM er stolt medlem av Global Diversity Certification Foundation, og vi bistår også våre kunder med en sertifiseringsordning for mangfold i arbeidslivet.