Arnfinn Osvik
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Arnfinn er oppdragsansvarlig revisor og partner i RSM Norge. Han er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Arnfinn har arbeidet med revisjon og rådgivning siden 1992. Før han tiltrådte som partner i RSM Norge i 2007, arbeidet han med revisjon av børsnoterte selskaper i PwC. Han arbeider i dag primært med eierstyrte selskaper i alle størrelser, blant annet innen handel, entreprenørvirksomhet, eiendom og tjenesteytende næringer. Arnfinn brukes ofte som uavhengig sakkyndig revisor ved attestasjon av egenkapitaltransaksjoner i børsnoterte selskaper. Han har bred kompetanse og erfaringsbakgrunn innenfor regnskap, skatt og selskapsstrukturering, og utfører ulike typer rådgivningsoppdrag for både revisjonsklienter og andre bedrifter. Arnfinn er leder for vår Bransjegruppe Bygg & Anlegg.