Arnt Holm Toverud
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Arnt er partner og oppdragsansvarlig revisor i RSM. Han har en mastergrad i revisjon og regnskap og er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Arnt har bred erfaring fra finansiell revisjon av små og mellomstore selskaper i en rekke bransjer, og spesielt innenfor fast eiendom og investeringsselskaper. I tillegg har han lang erfaring som rådgiver for privateide virksomheter. Arnt kommer fra Revisorgruppen Oslo og har vært daglig leder der i 10 år.