Astrid Fiksdal
Rekrutteringskonsulent


Astrid er ansatt som rekrutteringskonsulent i RSM Norge AS.

Hun har en master i Leadership and Organizational Psychology fra BI Oslo, og en bachelorgrad i psykologi fra Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Astrid jobber med rekruttering av nyutdannede - både fulltidsstillinger og internship, og i tillegg mye med employer branding. Employer branding innebærer blant annet skolebesøk og arrangementer ut mot studenter.