Claus Petter Moe
Partner

Biografi

Claus er Partner i RSM Norge og arbeider i hovedsak med selskaps- og personbeskatning for norske og internasjonale kunder. Claus har utdanning fra revisorstudiet og høyere revisorstudium ved Handelshøyskolen BI, og er statsautorisert revisor. 

Claus bistår med rådgivning innen skatt, avgift, omorganiseringer og transaksjoner, herunder med internasjonale problemstillinger. Han har bred erfaring fra finansiell revisjon fra kunder i bransjer som krever høy kompetanse på skatt. Han blir ofte brukt som rådgiver og sparringspartner for bedriftseiere og investorer. Claus samarbeider tett med våre advokater i RSM Advokatfirma på mange oppdrag.

Arrangementer

Økning av formuesskatten

Regjeringen foreslår å øke formuesskatten med 2,4 milliarder. Endringene i formuesskatten vil gjelde for 14,3 prosent av befolkningen med høyest formue. Økningen begrunnes i et ønske om å styrke formueskattens omfordelende rolle og gjøre den mer rettferdig. I årets statsbudsjett legger regjeringen frem et forslag om økt skatt på ...

Vi gratulerer nye partnere i RSM

Det er en stor glede å fortelle at Marthe Lise Drolsum og Claus Petter Moe er tatt opp som partnere i RSM med virkning fra 1. juli 2022. Vi gratulerer begge så mye, og er trygge på at de vil være sterke bidragsytere for våre kunder og i videreutviklingen av RSM i tiden fremover!    Marthe Lise ...

Ikke-hjemmehørende eiendomsutleiere i Storbritannia

Endring i britisk beskatning av ikke-hjemmehørende eiendomsutleiere Fra og med 6. april 2020 endrer Storbritannia beskatningen av ikke-hjemmehørende selskap med leieinntekt fra britisk fast eiendom. Ikke-hjemmehørende eiendomsutleiere skal fra og med april betale selskapsskatt og ikke inntektsskatt etter eksisterende ordning. Britiske reg...