Einar Georg Vikenes
Advokatfullmektig


Kontor : RSM Bergen
Tjeneste : Skatt
Biografi

Einar er en del av RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Einar har tidligere jobbet i flere år som seniorskattejurist i Skatteetatens Storbedriftsavdeling, og har også arbeidet ved andre avdelinger i Skatteetaten.

Einar har bred erfaring innenfor bedriftsskatterett, personbeskatning og skatteforvaltning (klagesaker, bindende– og veiledende forhåndsuttalelser, bokettersyn mv.). Einar har bl.a. arbeidet med skattespørsmål innenfor bygg og anlegg, investeringer og finans, grenseoverskridende transaksjoner og havbruk.