Elisabeth Vale Opdal
HR Manager


Kontor : RSM Oslo
Biografi

-

Arrangementer

- Et uvurderlig innblikk i arbeidslivet

Koronapandemien utløste en stor nedgang i antall sommerjobber. Dette rammer særlig de unge, og frykten er at de mister verdifull arbeidserfaring. RSM Norge har ikke tradisjon for å tilby sommerjobb, men det falt veldig naturlig å gjøre det i år. Denne sommeren har vi hatt gleden av å ha to flinke studenter i sommerjobb hos oss.  ...