Norge
Languages

Languages

Erik Olsen
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Erik er Head of Audit i RSM Norge med fagansvar for revisjonsvirksomheten. Han er utdannet statsautorisert revisor. Erik har lang og bred erfaring innen finansiell revisjon med relatert rådgivning for selskaper av ulik størrelse innen mange bransjer. Han har også lang erfaring fra transaksjonsstøtte, og har erfaring fra oppdrag som sakkyndig i revisjon i forbindelse med rettsaker. Erik er  leder for Bransjegruppe Servicenæring & Reiseliv.

News articles

Forslag til forenklinger i aksjeloven

25. oktober 2016
Nyhetsbrev 9/2016:    Aksjelovutvalget overleverte fredag 21. oktober sine forslag til endringer i aksjeloven til Nærings- og fiskeridepartementet. Endringsforslagene har som mål å forenkle loven og gi betydelige besparelser for selskapene.  Forslagene vil bli sendt på høring før de etter planen vil bli fremmet...