Fredrik Evensen Hansen
Partner


Fredrik er oppdragsansvarlig revisor og partner i RSM Bergen. Han har en mastergrad i revisjon og regnskap og er statsautorisert revisor.

Fredrik har opparbeidet seg bred erfaring fra revisjon av virksomheter av ulik størrelse i flere forskjellige bransjer, og har arbeidet med alt fra mindre eierstyrte selskaper til større konsern med mer kompleks eierstruktur. Han har jobbet tett med kollegaer på tvers av på de ulike tjenesteområdene. Fredrik har bistått kunder i entreprenørselskaper, eiendom, handel og tjenesteytende virksomheter. 

Han er også aktiv i RSMs redaksjonsgruppe.