Gunnar Golin Strøm
Partner


Kontor : RSM Forus
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Gunnar er partner og oppdragsansvarlig partner i RSM med over 20 års erfaring fra revisjon. Han har jobbet med revisjon og rådgivning innen de fleste bransjer. Gunnar har bred erfaring med skatte- og avgiftsrådgivning, selskapsorganisering og omdannelser.

Arrangementer

"Tok fri fra jobben for å rydde opp i naturen"

SPREK GJENG: De ansatte i RSM brukte dagen på helt andre ting enn rådgivning i dag. Forfra fra venstre til høyre: Gunnar Strøm, Thomas Dalva, Ingrid Flørenæss, Linda Lund, Gry Lindland, Bente Hinna Johansen, Solfrid Skjeveland og Marianne Nesdal. Bakfra fra venstre til høyre: Kathrine Haukali, Lise Leikvoll Oftedal, Trond Hagen og I...

Vil skape gode kundeopplevelser

Bilde og tekst: Næringsforeningen i Stavanger-regionen.  Publisert i Rosenkilden 5, 2018 og på  Næringsforeningen.no 4.juni 2018.  FSS Revisjon har etter 30 års drift tatt steget og blitt en del av RSM Norge for å styrke sin posisjon i Stavanger-regionen.   RSM No...