Hans Olav Noraberg
Partner

Hans Olav er oppdragsansvarlig revisor og partner i RSM Norge. 

Han er utdannet siviløkonom og har autorisasjon som statsautorisert revisor. Han har omfattende erfaring innen områdene revisjon, regnskap, skatt, og generell rådgivning for små, mellomstore og store kunder innenfor et bredt bransjespekter.