Inge Soteland
Partner


Kontor : RSM Mandal
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Inge er partner i RSM Norge og har 20 års erfaring innenfor revisjon og rådgivning. Han er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Han har bred erfaring innen revisjon, internrevisjon og rådgivning for små og store kunder. Inge har spesiell kompetanse innen bank- og finansbransjen, og øvrige foretak under tilsyn, hvor han har betydelig erfaring med rådgivning innenfor konsesjonsbehandling og etablering av foretak, fusjonsprosesser og virksomhetsstyring.