Johan Thulin Bringsverd
Partner

Johan er oppdragsansvarlig revisor og partner i RSM Norge. 

Han er utdannet revisor og har autorisasjon som statsautorisert revisor. Han har omfattende erfaring innen områdene revisjon, internrevisjon, regnskap, skatt og rådgivning for små, mellomstore og store kunder innenfor et bredt bransjespekter. 

Johan har spesiell kompetanse innen internkontroll og rådgivning knyttet til kontrollsystemer. 

Han er også bransjegruppeleder for Bransjegruppe Fornybar Energi.