Ketil Bystrøm
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Ketil er partner i RSM Norge AS. Han har master i revisjon og regnskap, er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Ketil har mer enn tjue års erfaring fra finansiell revisjon av små og mellomstore selskaper innenfor en rekke bransjer, og spesielt innenfor handel, tjenester og investeringsselskaper. I tillegg har han lang erfaring som rådgiver for privat eide virksomheter. Ketil har tidligere vært leder av den interne kvalitetskontrollen på revisjon og medlem i Bransjegruppen Teknologi.