Norge
Languages

Languages

Ketil Bystrøm
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Sector : Teknologi
Biografi

Ketil er partner i RSM Norge AS. Han har master i revisjon og regnskap, er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Ketil har mer enn tjue års erfaring fra finansiell revisjon av små og mellomstore selskaper innenfor en rekke bransjer, og spesielt innenfor handel, tjenester og investeringsselskaper. I tillegg har han lang erfaring som rådgiver for privat eide virksomheter. Ketil er medlem av faggruppen Revisjon og er ansvarlig for gjennomføringen av den interne kvalitetskontrollen av utført revisjon hos RSM Norge AS. Han er også leder for Bransjegruppe Teknologi.