Norge
Languages

Languages

Kristin Walberg
Senior Associate


Kontor : RSM Oslo
Biografi

Kristin Walberg er ansatt som Senior Associate i RSM Advokatfirma og RSM Norge. Hun bistår RSM Advokatfirma med oppgaver knyttet til eiendomsskatt, selskapsstiftelser og selskapsendringer. Hun bistår RSM Norge med administrative oppgaver.

News articles

"Kommuner kan velge å redusere eiendomsskatten" - Estate 15. mai 2020

18. mai 2020
HANDLINGSROM: Næringslivet i Norge er i svært krevende situasjon og fremtiden er usikker. Kommunene har mulighet til å hjelpe lokalt næringsliv ved å redusere eiendomsskatten, påpeker Morten H. Christophersen og Kristin Walberg. Regjeringen har i løpet av den siste tiden kommet med en rekke krisepakker og tiltakspakker for å hjelpe næri...

"Mulig med utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt"

26. mars 2020
Publisert på Estatenyheter.no 23.03.2020   Utbruddet av Covid-19 berører i dag mange selskaper og fremtiden er svært usikker. Dette kan skape likviditetsutfordringer for både eiere og leietakere, og mange leter etter muligheter for kostnadskutt. Eiendomsskatten kan være en slik kostnad, og både eiere og leietakere bør vurdere...

Eiendomsskatt i Oslo – næringseiendom

5. mars 2020
Viktig å gjennomgå eiendomsskattetaksten Eiendomsskatt for næringseiendommer i Oslo kommune ble ved innføringen i 2017 utskrevet tett opp mot fristen for taksering 1. mars 2017, og tidsnød for kommunen resulterte i svært varierende kvalitet på eiendomsskattetakstene. Tre år senere har RSM mye erfaring med hvordan korrigeringer etter ...