Linn Kvade Rannekleiv
Juridisk direktør

Linn Kvade Rannekleiv er juridisk direktør i RSM, og har det overordnede ansvaret for det juridiske arbeidet i virksomheten. Hun er del av ledergruppen i RSM Norge.

Linn har tidligere vært partner i Arntzen de Besche, og har jobbet i Wiersholm og DLA Piper. Før hun tiltrådte i RSM Norge, var hun internadvokat i Gard AS. Linn sitter i Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett, inklusive sjøforsikring, og er vararepresentant for styret i Advokatforeningen i Aust-Agder. 

Hun holder jevnlig foredrag for blant annet Advokatforeningen om styreansvar, og er nettverksleder for JUCs nettverk for erstatning og forsikring.