Maria Bye
Marketing Manager

Maria er Marketing Manager for RSMs avdelinger i Norge, og har ansvar for å styrke kjennskapen til RSM ved å utforme og videreutvikle RSMs interne og eksterne planer og retningslinjer for markedsføring og kommunikasjon. 

Marias ansvarsområder omfatter også bl.a. intern og ekstern kommunikasjon, branding, samfunnsansvar og web.