Marianne Nesdal
Partner


Kontor : RSM Forus
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Marianne er oppdragsansvarlig revisor og partner i RSM siden 2016. Hun er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Marianne har over 15 års erfaring fra revisjon av små og mellomstore bedrifter i bransjer knyttet til bl.a. tjenesteyting, varehandel og ideelle organisasjoner.

Arrangementer

Vil skape gode kundeopplevelser

Bilde og tekst: Næringsforeningen i Stavanger-regionen.  Publisert i Rosenkilden 5, 2018 og på  Næringsforeningen.no 4.juni 2018.  FSS Revisjon har etter 30 års drift tatt steget og blitt en del av RSM Norge for å styrke sin posisjon i Stavanger-regionen.   RSM No...