Marius Gjengstø
Partner

Marius er partner i RSM Norge. Han har master i regnskap og revisjon og er statsautorisert revisor. Han har bred erfaring innen finansiell revisjon og tjenester knyttet opp mot revisors kompetanseområder, med særlig vekt på regnskap, skatt/avgift og selskapsrett. Tidligere og nåværende kunder dekker et bredt spekter av bransjer, og spenner fra mindre eierstyrte selskaper til større selskaper med stor eierspredning.

I tillegg har Marius vært økonomisjef for Gill Gruppen, hvor han har opparbeidet seg operasjonell erfaring og tilegnet seg betydelig kompetanse innenfor bilbransjen.