Marthe Lise Drolsum
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Marthe Lise er Partner i RSM. Hun har en Master i Regnskap og Revisjon fra Norges Handelshøyskole og er statsautorisert revisor.

Hovedsakelig arbeider Marthe Lise med finansiell revisjon og rådgivning til revisjonsklienter. Hun har bred erfaring innen områdene revisjon, regnskap, skatt/avgift og generell rådgivning for klienter i mange segmenter, med hovedvekt på eierstyrte virksomheter innenfor investeringer og eiendom. Kundeporteføljen omfatter alt fra mindre holdingselskaper til større konsern, med hovedvekt på mellomstore norske og internasjonale selskapsgrupperinger.

Arrangementer

Vi gratulerer nye partnere i RSM

Det er en stor glede å fortelle at Marthe Lise Drolsum og Claus Petter Moe er tatt opp som partnere i RSM med virkning fra 1. juli 2022. Vi gratulerer begge så mye, og er trygge på at de vil være sterke bidragsytere for våre kunder og i videreutviklingen av RSM i tiden fremover!    Marthe Lise ...