Martin Westly
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Martin er partner og oppdragsansvarlig revisor i RSM. Han er utdannet revisor fra BI, og har lang erfaring fra finansiell revisjon og tjenester knyttet opp mot revisors kompetanseområder, med spesiell vekt på regnskap, skatt/avgift og selskapsrett. Martin arbeider med små og mellomstore selskaper innenfor mange ulike bransjer, og spesielt innen eiendom, investeringsselskaper, handel og tjenesteytende virksomheter.

Arrangementer

Vi gratulerer Martin Westly som ny partner i RSM Norge

Det er en stor glede å fortelle at Martin Westly er tatt opp som partner i RSM Norge fra 1. juli 2020. Martin startet i 1997 i Kjelstrup og Wiggen AS, som senere fusjonerte med RSM Hasner, og i dag er RSM Norge. Martin har vært en stor ressurs for selskapet og er en betydelig bidragsyter på mange områder. Han har lang og variert erfaring...