Martin Westly
Partner

Martin er partner og oppdragsansvarlig revisor i RSM. Han er utdannet revisor fra BI, og har lang erfaring fra finansiell revisjon og tjenester knyttet opp mot revisors kompetanseområder, med spesiell vekt på regnskap, skatt/avgift og selskapsrett. 

Martin arbeider med små og mellomstore selskaper innenfor mange ulike bransjer, og spesielt innen eiendom, investeringsselskaper, handel og tjenesteytende virksomheter.