Nils Eivind Holst
Partner


Nils Eivind er oppdragsansvarlig revisor og partner i RSM Norge. 

Han er statsautorisert revisor og har bred erfaring innen områdene revisjon, regnskap (IFRS /NGAAP) , skatt/avgift og generell rådgivning for små, mellomstore og store kunder innenfor et bredt bransjespekter. 

Han har også mer enn 25 års erfaring fra revisjon av børsnoterte foretak og internasjonale konsern.