Per-Øystein Selnes
Partner

Per-Øystein er partner i RSM Norge. Han er statsautorisert revisor og har bred erfaring innen finansiell revisjon, rådgivning  og transaksjonsrelaterte tjenester som finansiell due diligence, verdivurderinger, PPA og sakkyndige redegjørelser for kunder i ulike bransjer.

Tidligere og nåværende kunder spenner fra mindre og mellomstore eierdrevne selskaper til børsnoterte selskaper.

Per-Øystein er medlem i Revisjonskomiteen. Revisjonskomiteen i DNR er foreningens fagorgan for revisjon, med blant annet ansvar for implementering av de internasjonale revisjonsstandardene i Norge, og oppnevnes av styret i Revisorforeningen.

Per-Øystein er også medlem av bransjegruppene Shipping og Bank, Finans & Forsikring.