Sanaz Ormaz Ferdowsi
Advokatfullmektig | siviløkonom

Biografi

Sanaz er advokatfullmektig i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Sanaz jobber særlig med eiendomsbransjen i et skatt- og avgiftsperspektiv, og har tilegnet seg både rådgivningserfaring og inhouse-kunnskap i større og mindre byggeprosjekter samt restrukturering, forvaltning og drift. Hun har også erfaring innen person- og selskapsbeskatning fra ulike bransjer. 

Tidligere har Sanaz jobbet i Entra ASA med ansvarsområde innenfor skatte og avgift i eiendomsselskapets juridiske avdeling. Hun har også jobbet i skatteavdelingen i Ernst & Young Advokatfirma og som høyskolelektor med fagansvar i skatte- og avgiftsrett ved Handelshøyskolen BI.

Sanaz er også medforfatter av Norsk Bedriftsskatterett.

Arrangementer

Eiendomsskatt for 2022

Eiendomsskatten for 2022 utskrives i disse dager, og det er kun nå det er mulig å klage på eiendomsskatten for inneværende år. Klagefristen for eiendomsskatt for innværende år løper i 6 uker fra det seneste av datoen for utsendt eiendomsskatteseddel og kommunens kunngjøring av eiendomsskattelistene. Dette innebærer at klagefristen i d...

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Kompensasjonsordningen – regnskap, skatt og merverdiavgift

Kompensasjonsordningen for næringslivet medfører at bedrifter kompenseres for tapt omsetning. Formålet er å unngå unødvendige konkurser og å bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen. Kompensasjon for tapt omsetning skattlegges og regnskapsføres som annen driftsinntekt i den perioden tilskuddet gjelder for. Kompensasjonen har in...

Tilbakeføring av underskudd – skatt og regnskap

Selskaper som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. Skatt til gode utbetales ved skatteoppgjøret. Om ordningen  Regjeringen har under koronapandemien vedtatt en tiltaksordning for aksjeselskap mv. som har gått med underskudd i skatteåret 2020. Disse kan tilbakeføre inntil...

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med ombygging og rehabilitering av en eiendom i en driftsfase. Regnskap Skillet mellom vedlikehold og påkostning Dekomponering Avslutning Skatt Skillet mellom vedlikehold og påkostning Standardhevin...

Driftsfase – Justeringsreglene

Innhold (klikk på underkapitlene for snarveier):  1. Innledning  2. Årlig justering av merverdiavgift på oppføringskostnader 2.1 Utgangspunkt  2.2 Justeringsperioden 2.3 Når kan eller må merverdiavgiften på oppføringskostnadene justeres? 2.4 Justeringsbeløpet 2.5 Utskifting av leietakere...

Driftsfase – avskrivning & aktiverte kostnader

Innhold:  1 Regnskap 1.1 Avskrivning 1.2 Nedskrivning 2 Skatt  2.1 Avskrivninger på saldo 2.2 Tomt 2.3 Tidfesting I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiavgift og regnskap (NGAAP). I denne artikkelen redegjør vi for skattemes...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Kjøp av eiendom

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.  Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom 5&nb...