Sanaz Ormaz Ferdowsi
Advokatfullmektig | siviløkonom

Biografi

Sanaz er advokatfullmektig i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Sanaz jobber særlig med eiendomsbransjen i et skatt- og avgiftsperspektiv, og har tilegnet seg både rådgivningserfaring og inhouse-kunnskap i større og mindre byggeprosjekter samt restrukturering, forvaltning og drift. Hun har også erfaring innen person- og selskapsbeskatning fra ulike bransjer. 

Tidligere har Sanaz jobbet i Entra ASA med ansvarsområde innenfor skatte og avgift i eiendomsselskapets juridiske avdeling. Hun har også jobbet i skatteavdelingen i Ernst & Young Advokatfirma og som høyskolelektor med fagansvar i skatte- og avgiftsrett ved Handelshøyskolen BI.

Sanaz er også medforfatter av Norsk Bedriftsskatterett.

News articles

Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai 2021
Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Kompensasjonsordningen – regnskap, skatt og merverdiavgift

26. mars 2021
Kompensasjonsordningen for næringslivet medfører at bedrifter kompenseres for tapt omsetning. Formålet er å unngå unødvendige konkurser og å bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen. Kompensasjon for tapt omsetning skattlegges og regnskapsføres som annen driftsinntekt i den perioden tilskuddet gjelder for. Kompensasjonen har in...

Tilbakeføring av underskudd – skatt og regnskap

26. mars 2021
Selskaper som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. Skatt til gode utbetales ved skatteoppgjøret. Om ordningen  Regjeringen har under koronapandemien vedtatt en tiltaksordning for aksjeselskap mv. som har gått med underskudd i skatteåret 2020. Disse kan tilbakeføre inntil...

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

24. september 2020
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med ombygging og rehabilitering av en eiendom i en driftsfase. Regnskap Skillet mellom vedlikehold og påkostning Dekomponering Avslutning Skatt Skillet mellom vedlikehold og påkostning Standardhevin...

Driftsfase – Justeringsreglene

28. mai 2020
Innhold (klikk på underkapitlene for snarveier):  1. Innledning  2. Årlig justering av merverdiavgift på oppføringskostnader 2.1 Utgangspunkt  2.2 Justeringsperioden 2.3 Når kan eller må merverdiavgiften på oppføringskostnadene justeres? 2.4 Justeringsbeløpet 2.5 Utskifting av leietakere...

Driftsfase – avskrivning & aktiverte kostnader

13. februar 2020
Innhold:  1 Regnskap 1.1 Avskrivning 1.2 Nedskrivning 2 Skatt  2.1 Avskrivninger på saldo 2.2 Tomt 2.3 Tidfesting I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiavgift og regnskap (NGAAP). I denne artikkelen redegjør vi for skattemes...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

26. november 2019
Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Kjøp av eiendom

1. oktober 2019
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.   Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom ...